Blixen ontwart de zorg-spaghetti

In de zorg is alles en iedereen met elkaar verbonden. Dat maakt communicatie uitermate ingewikkeld. Optimale zorg vraagt om het ontwarren van de zorg-spaghetti en een frisse, doel(groep)gerichte communicatie aanpak.

Complexe communicatie

Zorggroep RCH is hierop geen uitzondering. RCH ondersteunt en vertegenwoordigt huisartsenpraktijken in de regio Midden Brabant. In haar dagelijkse werk heeft zij met uiteenlopende doelgroepen te maken: huisartsen, praktijkondersteuners, ketenpartners, samenwerkingspartners, enz. Hoe organiseer je je communicatie in zo’n complex speelveld?

Strategisch communicatieplan

In de afgelopen jaren heeft Blixen tientallen projecten gedaan voor zorggroepen. Voor RCH verzorgen we met vraaggesprekken en werksessies onderzoek onder de doelgroep. Wat is het imago van RCH? Hoe ervaart de doelgroep de contactmomenten met RCH? Is men goed bekend met de RCH activiteiten? Op basis van de onderzoeksresultaten stellen we een uitgekiend communicatieplan op om het imago en de bekendheid van RCH te versterken.

Het communicatieplan zal enkele strategische vragen beantwoorden. Hoe medewerkers van RCH in hun handelen en communiceren kunnen helpen om het gewenste imago uit te dragen. Hoe bestaande contactmomenten beter kunnen worden ingezet om de zichtbaarheid van RCH te vergroten. En hoe mooie PR kansen kunnen worden benut.

Groei óók dankzij Blixen’s gezonde communicatie