Met razende spoed aan de slag

In de regio Eindhoven werken de zorggroepen PoZoB, DOH en SGE, patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ op een unieke manier samen.

Een goed voorbeeld is het besluit om samen GGZ-cursussen aan te bieden aan patiënten van huisartsen. Denk daarbij aan cursussen voor wat mildere gevallen als overspannenheid en depressieve klachten.

Blixen gaat de logisitek en communicatie voor haar rekening nemen. De enorme haast (start per 1 januari) resulteerde in de tijdelijke website DSP-zorg.nl. We zijn nu bezig om de echte website te ontwikkelen. Die voorziet binnenkort in een geavanceerd cursusaanbod en aanmeldmogelijkheden voor patiënten.

Open de website